Pioneers's kompetente undervisere benytter relevant og konkret teori, som danner fundamentet for inspirerende og lærerigt casearbejde. Forløbet har givet mig modeller og et netværk som jeg vil benytte i fremtiden.